Wprawdzie księgowi mają już pierwsze doświadczenia dotyczące tworzenia sprawozdań w XML, ale w przypadku sprawozdań za 2019 r. pojawiają się pewne zmiany. Chodzi m.in. o to, że obowiązują nowe struktury logiczne, pojawiła się nowa wersja aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, a fundacje i stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności muszą tworzyć sprawozdania w XML.

O nowościach, o błędach które mogą się pojawić w rocznych raportach mówi dr Agnieszka Baklarz biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta.

Ekspertka wyjaśnia nie tylko na co zwrócić przy tworzeniu sprawozdań, ale też co może być przeszkodą w złożeniu sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to m.in.:
– zbyt duży plik sprawozdania finansowego (KRS przyjmuje pliki do 5 Mb),
– użycie niewłaściwej schemy, nieodpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa,
– błędy rachunkowe w sprawozdaniu (bardzo często w sprawozdaniach zdarzają się błędy w sumach),
– brak uzupełnienia pól obligatoryjnych (np. opisy, odpowiedzi na pytania, nota podatkowa),
– spacje w nazwach plików dodatkowych informacji i objaśnień bądź pliku sprawozdania finansowego.

 

Podoba Ci się podcast?   

Z wykształcenia ekonomistka. Z Gazetą Prawną a później Dziennikiem Gazetą Prawną związana od lutego 2006 r. Autorka tekstów z zakresu podatków, rachunkowości i rewizji finansowej.

INFOR PL S.A. © 2019