Currently set to Index
Currently set to Follow

1 marca 2020 r. miały wejść w życie przepisy o elektronicznym Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak się jednak nie stało. W 2020 roku wnioski o wpis do KRSu nadal będą składane w formie papierowej. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca zrezygnował z informatyzacji postępowania rejestrowego. Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. przesunął ją jedynie w czasie – równo o rok.

Co ważne, system elektroniczny dotyczyć będzie wszystkich wniosków składanych w postępowaniu rejestrowym przez spółki prawa handlowego ujawniane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc zarówno wniosków o rejestrację, wykreślenie, jak i wszelkich zmian w rejestrze.

Najważniejsze pytania dotyczące elektronicznego KRS:

Od kiedy ma funkcjonować elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy?

Od 1 marca 2021 roku.

Jakich wniosków dotyczyć będzie elektroniczny KRS?

Wszystkich wniosków składanych w postępowaniu rejestrowym przez spółki prawa handlowego ujawniane w KRS, a więc zarówno wniosków o rejestrację, wykreślenie, jak i wszelkich zmian w rejestrze.

Czy nowe przepisy dotyczą wszystkich rejestrów?

Dotyczą one wyłącznie rejestru przedsiębiorców. Oznacza to, że podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadal będą składać wnioski tak jak dotychczas - w formie papierowej.

Podoba Ci się podcast?   

Z wykształcenia prawniczka, redaktorka serwisu Moja firma portalu Infor.pl. Autorka licznych publikacji o tematyce biznesowej i prawnej, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i ochrony danych osobowych.

INFOR PL S.A. © 2019