Currently set to Index
Currently set to Follow

Franczyza to nie tylko pomysł na biznes. Sprawdzona na rynku firma udostępnia innemu przedsiębiorcy również swoją wiedzę, technologię oraz znak towarowy. A to na starcie może dać przewagę konkurencyjną nad biznesowymi wolnymi strzelcami. Jednak rozpoczęcie tego typu działalności nie jest tanie. Trzeba też pamiętać, by zebrać informacje o partnerze i dokładnie przeczytać umowę franczyzy (o franchaising). Jakie są minusy, a jakie plusy takiej formy działalności? Na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę i z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Najważniejsze pytania dotyczące franczyzy:

Czym jest franczyza?

To specyficzny system sprzedaży towarów, usług lub technologii. Sprawdzona na rynku firma udostępnia innemu przedsiębiorcy swoją wiedzę, technologię oraz znak towarowy. To prawo i jednocześnie obowiązek prowadzenia działalności według zasad przyjętych przez firmę udzielającą swojej licencji.

Jaki są rodzaje franczyzy?

Wyróżnia się franczyzę: produkcyjną, dystrybucyjną i usługową. Najczęściej spotykany jest jednak miks tych trzech rodzajów.

Kto zawiera umowę franczyzy?

Stronami takiej umowy są: franczyzodawca (udzielający praw i nakładający obowiązki franczyzy) oraz franczyzobiorca (uzyskujący prawa i przyjmujący obowiązki składające się na franczyzę).

Podoba Ci się podcast?   
INFOR PL S.A. © 2019