Currently set to Index
Currently set to Follow

Od czerwca 2020 r. indywidualni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Według projektodawcy nowe regulacje będą dotyczyły prawie dwóch milionów ośmiuset tysięcy przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Warto zatem bliżej poznać nowe uprawnienia. Co to oznacza w praktyce? Dla kogo nowe rozwiązania okażą się korzystane?

Obecnie osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, jeżeli dokonują jakichś czynności prawnych związanych ze swoją działalnością gospodarczą na przykład robią zakupy w sklepie internetowym czy zaciągają kredyty, nie mają praw przysługujących konsumentom. A są to bardzo istotne uprawnienia, takie jak przykładowo możliwość odstąpienia od umowy czy rękojmi za wady. Ułatwienia w tym zakresie wprowadza ustawa potocznie nazywana Pakietem Przyjazne Prawo.
 

Najważniejsze pytania dotyczące ochrony konsumenckiej dla firm z CEIDG

Od kiedy przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł korzystać z praw przysługujących konsumentom?

Nowe przepisy przewidujące taką ochronę zaczną obowiązywać 1 czerwca 2020 r.

Kto będzie mógł skorzystać z ochrony konsumenckiej?

Przepisami o ochronie konsumentów zostanie objęta osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego

Jakie nowe uprawnienia otrzymają indywidualni przedsiębiorcy?

Zakres ochrony przewidzianej dla konsumentów obejmie stosowanie klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


 

Podoba Ci się podcast?   

Adwokat, dziennikarz, redaktor, autorka wielu publikacji prasowych o tematyce prawnej. Z Grupą INFOR związana od 2010 r. Współtworzyła portal rodzina-i-kariera.infor.pl. Obecnie w Infor.pl zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. prawa rodzinnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego. W czasach studenckich współpracowała z akademickim radiem.

INFOR PL S.A. © 2019