Currently set to Index
Currently set to Follow

Praca zdalna z domu, konieczność opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków, ryzyko zakażania w miejscu zatrudnienia. To rzeczywistość pracownika w dobie rozpowszechniania się koronawirusa. Niektóre z tych zagadnień reguluje specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikowi? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Zapraszamy do odsłuchania podcastu Łukasza Guzy.

Najważniejsze pytania dotyczące praw pracownika w związku z Covid-19:

Jakie prawa ma pracownik/rodzic w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli?

Specustawa przewiduje, że z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 14 dni. Okresu jego wypłaty nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Przysługuje on od 12 do 25 marca 2020 r., gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.

Komu przysługuje ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Mogą skorzystać z niego wszyscy rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, którzy są pracownikami, a zleceniobiorcy i samozatrudnieni – jeśli opłacają składkę chorobową. Aby otrzymać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy (a samozatrudnieni – bezpośrednio do ZUS).

Podoba Ci się podcast?   

DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie to seria podcastów, tworzonych przez dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej z myślą o przedsiębiorcach.

INFOR PL S.A. © 2019