Zielona fala dla inteligentnego miasta

Sygnalizacja, która sprzyja płynności ruchu? Budynki wypełnione czujnikami, które pozwalają na oszczędności w zużyciu energii? Monitoring czystości powietrza? Takie rozwiązania – łącznie określane mianem “inteligentnego miasta”, czyli “smart city” – coraz częściej można spotkać w…

>>

Cyfrowy czynny żal i e-paragon

Czas pandemii pokazał, że wiele spraw podatnik może załatwić zdalnie, bez osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Ministerstwo Finansów nadal zachęca do korzystania z e-usług. Dzięki nim można m.in. uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Przez…

>>

Zmiany w białej liście i hipotetycznych odsetkach

Obowiązują już niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją z 5 czerwca 2020 r. ustawy o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one m.in. białej…

>>

Podatkowa tarcza 4.0.

Tarcza 4.0. została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz.1086. Kolejna już nowelizacja przepisów podatkowych wprowadza wiele ważnych zmian. Jedna z nich dotyczy nowego JPK_V7, który ma łączyć jednolity plik kontrolny z deklaracją…

>>

Innowacyjni mogą obniżyć zaliczki na podatek dochodowy

Innowacyjne firmy, czyli takie, które korzystają z ulgi na badania i rozwój oraz IP Box mają możliwość obniżania wpłacanych w trakcie roku zaliczek. Przypomnijmy: pierwsza z tych preferencji pozwala ponownie odliczyć od dochodu tzw. koszty…

>>

Niektóre majowe zaliczki na PIT można wpłacić pod koniec roku

Jednym z rozwiązań wprowadzonych specustawą jest możliwość późniejszej wpłaty przez niektórych płatników PIT zaliczek od pensji pracowniczych. W normalnej sytuacji płatnicy odprowadzają je do 20. dnia następnego miesiąca. Pierwotnie przesunięcie dotyczyło tylko zaliczek na PIT…

>>

Dopłaty do czynszów w czasie pandemii. Co kryje projekt rządowy?

Rząd przedstawił projekt rozwiązań, umożliwiających uzyskanie dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania. Co zawiera? Jak będzie można uzyskać takie wsparcie? “Najemca musi mieć na 14 marca zawartą umowę najmu i może dostać oprócz dodatku mieszkaniowego…

>>
INFOR PL S.A. © 2019