Koronawirus: Zmiany podatkowe w tarczy antykryzysowej

Specustawa wprowadza wiele zmian podatkowych, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Obejmują one m. in.: zniesienie opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia przez urząd skarbowy terminu płatności podatku lub rozłożenia zaległości na raty, częściowe zawieszenie przepisów dotyczących…

>>

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego

Problematyka odpowiedzialności za księgi rachunkowe firmy prowadzone przez biuro rachunkowe nie należy do łatwych i wciąż budzi liczne wątpliwości. Przedsiębiorcy, którzy powierzają prowadzenie ksiąg na zewnątrz, powinni być świadomi jaki jest zakres tej odpowiedzialności po…

>>

Terminy składania CIT-8 i sporządzania sprawozdań będą przesunięte

Decyzje rządzących zmieniają się bardzo dynamicznie, ale już wiemy, bo potwierdziło to Ministerstwo Finansów, że przesunięty zostanie termin na sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań przez przedsiębiorców. To rozwiązanie pojawi się w rozporządzeniu wydanym na podstawie…

>>

Elektroniczny KRS od 1 marca 2021

1 marca 2020 r. miały wejść w życie przepisy o elektronicznym Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak się jednak nie stało. W 2020 roku wnioski o wpis do KRSu nadal będą składane w formie papierowej. Nie oznacza…

>>
INFOR PL S.A. © 2019