Currently set to Index
Currently set to Follow

Prawo podatkowe sprzyja podatnikom, którzy przekazują darowizny na szczytne cele. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym także przedsiębiorcy) opodatkowani według skali podatkowej, mogą w rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć od dochodu (przed opodatkowaniem) udzielone przez siebie darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub z tytułu honorowego krwiodawstwa. Prawo do odliczania darowizn na te cele mają także przedsiębiorcy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt ewidencjonowany).

Z podcastu dowiesz się, jakie zasady i warunki odliczania darowizn w PIT przewidują przepisy. Ile można odliczyć z tytułu udzielonych darowizn? Jakie dowody potwierdzające darowiznę powinien posiadać podatnik? Jak i kiedy odliczyć darowiznę?

Najważniejsze pytania dotyczące odliczeń darowizn:

Ile można odliczyć z tytułu udzielonych darowizn?

Darowizny na cele: pożytku publicznego, kultu religijnego, kształcenia zawodowego i z tytułu honorowego krwiodawstwa mogą być odliczone do kwoty stanowiącej 6% dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtowców) uzyskanego przez podatnika w rozliczanym roku podatkowym.

Jakie dowody potwierdzające darowiznę pieniężną powinien posiadać podatnik?

Dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

Czy wszystkie darowizny są limitowane?

Odliczanie darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnym osobom prawnym jest nielimitowane, tzn. że przy tym odliczeniu można odliczyć od dochodu każdą darowaną kwotę.

Podoba Ci się podcast?   

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku związany z INFOR PL SA. Utworzył i prowadził serwisy podatkowe portalu biznes.wieszjak.pl, które obecnie wchodzą w skład portalu infor.pl. Współtworzył portal rodzina-i-kariera.infor.pl. Aktualnie redaktor portalu infor.pl. Autor licznych artykułów i porad z zakresu podatków i prawa gospodarczego

INFOR PL S.A. © 2019