Currently set to Index
Currently set to Follow

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie tak zwany Pakiet Przyjazne Prawo, który wprowadził wiele ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jedną z zawartych w nim zmian jest rozszerzenie definicji rzemieślnika.

Do tej pory rzemiosłem było wykonywanie działalności gospodarczej jedynie przez osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby. Od 1 stycznia 2020 r. rzemiosłem może zajmować się: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna czy jednoosobowa spółka kapitałowa. Warunkiem jest to, aby wspólnicy w takiej spółce mieli kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub byli członkami rodziny (małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem).

Najważniejsze pytania dotyczące rozszerzonej definicji rzemieślnika:

Od kiedy obowiązuje rozszerzona definicja rzemieślnika?

Od 1 stycznia 2020 r.

Na czym polegają zmiany?

Od 1 stycznia 2020 r. rzemiosłem może zajmować się: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna czy jednoosobowa spółka kapitałowa. Warunkiem jest to, aby wspólnicy w takiej spółce mieli kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub byli członkami rodziny (małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem).

Jak dużej grupy przedsiębiorców dotyczą te zmiany?

Szacuje się, że nowe przepisy są ofertą dla 211 tysięcy rzemieślników.

Podoba Ci się podcast?   

Z wykształcenia prawniczka, redaktorka serwisu Moja firma portalu Infor.pl. Autorka licznych publikacji o tematyce biznesowej i prawnej, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i ochrony danych osobowych.

INFOR PL S.A. © 2019