Podcasty

Podcasty DGPtalk tworzą dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej oraz serwisów: gazetaprawna.pl, dziennik.pl, forsal.pl i Infor.pl. W przystępny sposób dzielą się swoją wiedzą i komentują bieżące wydarzenia. Seria Obiektywnie o Biznesie, skierowana do przedsiębiorców, poświęcona jest najważniejszym zmianom prawa i zagadnieniom istotnym dla sektora MŚP. Seria Po stronie kultury to wywiady z przedstawicielami świata sztuki, a także najciekawsze aktualności i premiery kulturalne.

Rozpoczynając działalność gospodarczą oraz w trakcie jej prowadzenia przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową. W podcaście omawiamy każdą z form opadatkowania oraz jej słabe i mocne strony.