Osoby, które decydują się kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy muszą przygotować się na spory o podatek od towarów i usług. Ich źródłem są zmiany w ustawie o VAT wprowadzone równolegle z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Chodzi o artykuł 14 ust.1 pkt 3 – przepis ten mówi o konieczności sporządzenia remanentu likwidacyjnego (tzw. spisu z natury) i zapłacie VAT od wszystkiego co zostawił po sobie zmarły przedsiębiorca. Obowiązek ten przewidziano w dwóch sytuacjach: z chwilą wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeśli spadkobierca złożył zawiadomienie o kontynuowaniu działalności gospodarczej po zmarłym.

Kontrowersje budzi wykładnia wspomnianego już przepisu ustawy o VAT. Mianowicie fiskus uważa, że sukcesor, który prowadzi firmę po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego powinien sporządzić spis z natury i zapłacić mu podatek od towarów i usług od wszystkich składników przedsiębiorstwa, które przejął i … wykorzystuje w ramach biznesu.

 

Najważniejsze pytania dotyczące sukcesji firm jednoosobowych:

Od kiedy obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym?

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej obowiązuje od 25 listopada 2018 r.

Jakie zmiany wprowadziła ustawa o zarządzie sukcesyjnym?

Wejście w życie ustawy powołało do życia instytucje zarządcy sukcesyjnego oraz zarządu sukcesyjnego. Ustawa skupia się przede wszystkim na opisie funkcjonowania, powołania i rozwiązania zarządu sukcesyjnego.

Jaki jest cel ustawy o zarządzie sukcesyjnym?

Wprowadzone rozwiązania mają na celu umożliwienie kontynuowania działalności, a co za tym idzie: dalsze generowanie przychodów i zysków oraz utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

 

Podoba Ci się podcast?   

Z wykształcenia politolożka i dziennikarka. Ukończyła też międzywydziałowe studia z prawa podatkowego i ekonomii. Z Dziennikiem Gazetą Prawną związana od 5 lat. Pisze o podatkach. Miłośniczka gór, fanka fitnessu i dobrego jedzenia.

INFOR PL S.A. © 2019