Osoby, które decydują się kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy muszą przygotować się na spory o podatek od towarów i usług. Ich źródłem są zmiany w ustawie o VAT wprowadzone równolegle z ustawą o zarządzie...

Rozpoczynając działalność gospodarczą oraz w trakcie jej prowadzenia przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową. W podcaście omawiamy każdą z form opadatkowania oraz jej słabe i mocne strony.