Rozpoczynając działalność gospodarczą oraz w trakcie jej prowadzenia przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową. W podcaście omawiamy każdą z form opadatkowania oraz jej słabe i mocne strony.