Tematem odcinka jest analiza raportu firmy doradczej MGW CCG „Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku”. Naszym gościem jest Mariusz Grajda, który omawia strukturę branżową, formę prawną przedsiębiorstw otwierających restrukturyzację...