Osoby, które decydują się kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy muszą przygotować się na spory o podatek od towarów i usług. Ich źródłem są zmiany w ustawie o VAT wprowadzone równolegle z ustawą o zarządzie...