Rok 2020 będzie kolejny rokiem wzrostów średniego wynagrodzenia. Polska ma być pod tym względem liderem w Europie. Wzrost wynagrodzeń zależy od kilku czynników: PKB, inflacji, produktywności pracy oraz bezrobocia. Prognozy na 2020 rok zakładają korzystne wyniki dla wszystkich tych wskaźników.

Podoba Ci się podcast?   
INFOR PL S.A. © 2019