Currently set to Index
Currently set to Follow

Problematyka odpowiedzialności za księgi rachunkowe firmy prowadzone przez biuro rachunkowe nie należy do łatwych i wciąż budzi liczne wątpliwości. Przedsiębiorcy, którzy powierzają prowadzenie ksiąg na zewnątrz, powinni być świadomi jaki jest zakres tej odpowiedzialności po obu stronach, by nie narazić się na straty finansowe.

Na co warto zwrócić uwagę podpisując umowę z biurem rachunkowym? Dlaczego biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC? Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe?

Najważniejsze pytania dotyczące odpowiedzialności biur rachunkowych:

Kto ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości?

Zapisy ustawy o rachunkowości wskazują, że to kierownik jednostki (np. członek zarządu) ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy.

Jak określane są obowiązki biura rachunkowego?

Odpowiedzialność biura rachunkowego za rachunkowość wynika z pisemnej umowy między stronami o świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg. Taka umowa nakłada prawa i obowiązki na obie strony.

Czy biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie?

Każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Szkoda powstała w wyniku działania lub zaniechania działania biura jest wypłacana przez ubezpieczyciela.

Podoba Ci się podcast?   

Z wykształcenia ekonomista. Redaktor portalu Infor.pl od 2007 r. Autor tekstów przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

INFOR PL S.A. © 2019